Email : admin@mechatrol.co.th

About

MECHATROL CO., LTD.

 

 

Supply Machine And Part

Plastic Injection , Die Casting , CNC EDM , Grinding , Profile Grinding & Jig Grinder , Turning Machine Center , Laser

MECHATROL CO., LTD.

กลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารชาวไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหลายด้าน ดังนี้

บจก.แมคคาโทรล เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 4.93 ล้านบาท เราเป็นบริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม แบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและไต้หวัน และจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบแม่พิมพ์ โดยมีนโยบายหลักคือ ความรวดเร็วในการจัดส่งเครื่องจักร การให้บริการหลังการขาย และมาตรฐานราคาที่ยุติธรรม ดังนั้น เราจึงมีโกดังขนาดใหญ่สำหรับสำรองเครื่องจักรและมีทีมช่าง ทีมวิศวกรทั้งชาวญี่ปุ่น ไต้หวันและชาวไทย ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยความเต็มใจ จากนโยบายบริษัทที่เราได้ปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี ทำให้เราเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร เป็นอย่างดี

บจก.ไทย แมคคาทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง ทีม เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 19 มราคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เราเป็นบริษัทที่ให้บริการตัดงานไวร์คัตและเจาะ Superdrill โดยใช้เครื่องจักร Sodick ทั้งหมด โดยทีมงานที่มีความชำนาญทั้งงานแม่พิมพ์ป้๊ม โมล์ดฉีดพลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ โดยมีนโยบายหลักของบริษัทคือ การให้บริการที่รวดเร็ว ความถูกต้องของงานและราคาที่ยุติธรรม จากนโยบายที่เรายึดถือมาตลอด ทำให้เรามีลูกค้าประจำที่เหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทในเครือ

 บริษัท สตาร์ แมคคาทรอนิค จำกัด

 บริษัท สยาม แมคคาทรอนิค จำกัด

 

BRAND & CLIENTS