บจก.แมคคาโทรล จัดบูธแสดงเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่องซีเอ็นซี5แกนมาซัค เครื่องแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์มาซัค เครื่องซีเอ็นซีเลทอีโคค่า เครื่องแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์อีโคค่า และเครื่องเจียรโอกาโมโต้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย