สัมนาเครื่องไวร์คัต อีดีเอ็ม โซดิก 22-23 มีนาคม 60